Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічна діагностика *
Вступ

Економiчна дiагностика

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Косянчук Тетяна Францівна
кандидат економічних наук
доцент

Швид Валентина Василівна
старший викладач

Лук‘янова Валентина В‘ячеславівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 75.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Економічна діагностика” є однією із спеціальних дисциплін при підготовці кваліфікованих спеціалістів та магістрів з спеціальності “Економіка підприємства”.

Зазначена дисципліна вивчає процес визначення стану підприємства як економічної організації через кількісні параметри та якісні характеристики його функціонування.

Основна мета дисципліни – формування системи знань, умінь і навичок щодо використання методичного апарату економічного діагностування для визначення стану підприємства. Ця сфера професійних робіт фахівця набуває особливого значення у період системних трансформацій економіки України. Для прийняття підприємствами стратегічних рішень у конкурентному середовищі потрібні якісно нові аналітичні обґрунтування. Підготовка їх фахівцями та професіоналами-економістами вимагає належного методичного забезпечення, а також відпрацювання навичок у процесі підготовки відповідних працівників та керівників нової генерації.

Завданням вивчення курсу є оволодіння навичками економічної діагностики для забезпечення ефективного управління підприємством.

Предметом курсу є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11