Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління потенціалом підприємства *
Вступ

Управлiння потенцiалом пiдприємства

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автор курсу

Гончар Ольга Іванівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 77.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Даний курс заснований на нових підходах до теорії та практики вирішення економічних та менеджментських питань діяльності підприємств і, зокрема, щодо управління потенціалом підприємства. В ньому широко використовується світовий досвід відносно питань управління формуванням, використанням та розвитком потенціалу підприємства.

Метою запропонованого вашій увазі дистанційного курсу “Управління потенціалом підприємства” є надання теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально – економічної системи.

Предмет дисципліни: методи і процеси управління потенціалом підприємства.

Основні завдання полягають у вивченні новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально – економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись із розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ ”УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА” !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11