Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системне програмування та операційні системи *
Вступ

Системне програмування та операцiйнi системи

Кафедра Інфомаційних технологій проектування

Автор курсу

Сорокатий Р.В.
доктор технических наук
профессор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 487.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою дисципліни є вивчення компонентів системного програмного забезпечення ЕОМ, загальних понять архітектури комп'ютерів, структурної схеми мікропроцесора, програмної моделі мікропроцесора, організації пам’яті, машинних команд, переривань, методів роботи з комп’ютером на низькому рівні.

Після опанування курсу студенти повинні знати компоненти системного програмного забезпечення ЕОМ; структуру програми та команд Асемблера для програмування окремих задач; етапи компiляцiї, принципи оптимiзацiї програм; макрозасоби Асемблера та мов високого рiвня; принципи та методи розробки операцiйних систем; iнструментальні засоби для розробки операцiйних систем (обробка переривань, драйвери, фiзичний ввiд-вивiд); методи керування зовнiшними пристроями (таймерами, динаміком, клавiатурою та iнш.); команди для розробки командних файлiв; шляхи удосконалення операцiйних систем та програмного забезпечення.

Студенти повинні вміти складати програми мовою Асемблер, розробляти транслятор з мови Асемблер, реалiзувати алгоритми лексичного, синтаксичного, семантичного аналiзу, розробляти макропроцесор, застосовувати програми обробки переривань для програм споживача, розробляти драйвери, працювати з диском на фiзичному рiвнi, керувати розподiлом пам'ятi, файлами, процесами, виконувати захист iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу.

Вивчення курсу базується на курсах “Основи програмування та алгоритмiчнi мови”, “Схемотехнiка ЕОМ”, “ЕОМ i мiкропроцесорнi системи” та забезпечує курси “Органiзацiя баз даних та знань”,” Методи та засоби комп'ютерних iнформацiйних технологiй“, “Мови об’єктно-орієнтованого проектування”, “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій”, “Системне програмне забезпечення” та ін.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та вправи.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОПЕРІЙІНІ СИСТЕМИ.”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11