Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об`єктів та систем *
Вступ

Геометричне моделювання у конструюваннi iнженерних об`єктiв та систем

Кафедра Інфомаційних технологій проектування

Автор курсу

Свірневський М.С.

кандидат технiчних наук

доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 494.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Мета курсу - засвоєння навиків геометричного моделювання на комп’ютері інженерних об’єктів та розробки програмних систем, що забезпечують створення таких об’єктів.

Основні завдання дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

1. структуру сучасної графічної системи;

2. засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів;

3. формати графічних файлів.

4. графічні можливості об’єктно-орієнтованих мов програмування;

5. можливості створення інтегрованих програмних систем

Після опанування курсу студенти повинні ВМІТИ:

1. настроювати інструментальні засоби і визначати середовище для геометричного моделювання;

2. виконувати просторове моделювання і геометричні перетворення об’єктів у діалоговому режимі і програмно;

3. розробляти програмні продукти по створенню конструкторських документів на інженерні об’єкти .

Міждисциплінарні зв'язки

Курс базується на курсах “Моделювання та обробка зображень”, “Інтегровані комп’ютерні системи”, “Об’єктно-орієнтоване програмування” “Організація баз даних та знань” та ін.

Примітка. Матеріал курсу викладений на російській мові, оскільки графічна система, та мови програмування, на основі яких будується курс, є у наявності тільки на російській, та англійській мовах.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11