Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технічні засоби митного екологічного контролю *
Вступ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Кафедра Екології

Автор курсу

Артамонов
Борис
Борисович
кандидат
військових
наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 981.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Метою вивчення дисципліни «Технічні засоби митного екологічного контролю» є набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації та проведення інструментального екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць.

Завдання дисципліни:

- ознайомлення з завданнями екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, що вимагають застосування технічних засобів;

- вивчення вимог законодавства України та відомчих документів, що регламентують організацію та проведення інструментального екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- вивчення технічних характеристик приладів, що застосовуються для інструментального екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- набуття практичних навичок щодо підготовки приладів екологічного контролю до роботи, проведення вимірювань та їх повірки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- вимоги законодавства України та відомчих документів, що регламентують організацію та проведення інструментального екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- технічні характеристики приладів, що застосовуються для інструментального екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць та принципи їх роботи;

уміти:

- визначати прилади, необхідні для проведення відповідного виду екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- здійснювати екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- приймати обґрунтовані рішення в разі виявлення порушення екологічних норм при перетинанні державного кордону транспортних засобів і вантажів.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11