Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інтегровані комп`ютерні системи *
Вступ

Iнтегрованi комп`ютернi системи

Кафедра Інфомаційних технологій проектування

Автор курсу

Багрій Руслан Олександрович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 501.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дистанційний курс «Інтегровані комп’ютерні системи» дозволяє сформувати вміння і навички в розробці програмного забезпечення та створення інтегрованих комп’ютерних систем.

В сучасних умовах ринкової економіки велике значення має швидке пристосування до потреб споживачів. Основними вимогами до систем автоматизованого проектування є сумісність з вже існуючими, висока продуктивність, надійність в роботі, простота та зручність використання, інтуїтивний інтерфейс.

Слід зазначити, що розробка власної системи обробки графічної та технологічної документації дуже трудомістка та складна. Найбільш оптимальним варіантом є підготовка даних з подальшим використанням в спеціалізованих САПР. Графічна система САПР повинна мати можливість повної автоматизації розробки креслення та виводу його на друк, зручне редагування розробленої моделі, підтримка стандартних типів даних. Також важливо щоб система працювала в автоматичному режимі під управлінням програми.

Таким вимогам відповідає система автоматизованого проектування SolidWorks, яка є повним програм комплексом для створення робочих креслень, їх 3D-моделей, робочої документації та має можливість аналізувати механічні властивості.

Після опанування курсу студенти повинні знати основні функціональні можливості системи автоматизованого проектування SolidWorks, знати правила побудови ескізу, особливості застосування інструментів та взаємозв'язків в ескізі, операції з трьохмірними об’єктами. Також студент повинен вміти розробляти зборки вузлів з окремих моделей деталей, використовувати правила взаємозв’язку між деталями, використовувати програмні можливості системи.

Практикум складається з 6 лабораторних робіт. На початку кожної лабораторної роботи зазначена її мета, необхідні для виконання роботи теоретичні відомості з лекцій. Потім даються докладні інструкції для виконання роботи, а наприкінці приводяться варіанти завдань для самостійного рішення, по яких потрібно складати звіт. Для успішного виконання лабораторної роботи рекомендується спочатку вивчити відповідний теоретичний матеріал з лекцій. Після виконання лабораторної роботи студент складає звіт, де описує всі основні етапи створення 3D-моделі.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та вправи.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11