Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційні основи управління в екологічній безпеці *
Вступ

Інформаційні основи управління в екологічній безпеці

Кафедра Екології

Автор курсу

Дячук Андрій Олександрович
к. пед. н.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 510.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою дисципліни «Інформаційні основи управління в екологічній безпеці» є набуття теоретичних знань про основні види інформаційних систем та їх використання в управлінні, інформаційне забезпечення оцінки екологічної безпеки, засоби інформаційних технології управління екологічною безпекою; комп’ютерні технології обробки інформації та управління екологічною безпекою, правове забезпечення сучасних інформаційних технологій; формування практичних умінь використовувати теоретичні знання.

Предметом вивчення «Інформаційні основи управління екологічною безпекою» є інформаційні системи та інформаційні технології та їх використання в управлінні екологічною безпекою.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

– основні види інформаційних систем та інформаційних технологій та їх використання в управлінні;

– критерії екологічної безпеки;

– інформаційне забезпечення оцінки екологічної безпеки;

– види, структуру й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій;

– технічну основа і програмні засоби сучасних інформаційних технологій;

– особливості процесу розробки і впровадження управлінських інформаційних систем;

– комп’ютерні технології обробки інформації на основі використання систем управління базами даних;

– мережні технології і системи розподіленої обробки інформації;

– гіпертекстові технології і нові можливості управління в мережі Інтернет;

– правове забезпечення сучасних інформаційних технологій.

вміти:

– використовувати інформаційні системи та інформаційні технології в управлінні екологічною безпекою.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни «Інформаційні основи управління в екологічній безпеці»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11