Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем *
Вступ

Iнсталяцiя та експлуатацiя мережевих операцiйних систем

Кафедра Інфомаційних технологій проектування

Автори курсу

Лищук Олег Анатолійович,
асистент

Матковський Олександр Васильович,
інженер-програміст

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 513.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

ІНСТАЛЯЦІЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою дисципліни є вивчення архітектури, функціональних можливостей та засобів адміністрування сучасних мережевих операційних систем, механізмів їх безпеки, оптимізації та взаємодії з іншими програмними комплексами у локальних і глобальних комп’ютерних мережах.

Після вивчення курсу студенти повинні володіти базовими знаннями архітектури сучасних мережевих операційних систем, призначення та функціональних можливостей сучасних операційних систем, засобів адміністрування та налаштування операційних систем.

Студенти повинні вміти:

- розробляти схеми комп’ютерних мереж (однорангових та з виділеним сервером) відповідно до вирішуваних з їх допомогою задач;

- формулювати вимоги до програмного і апаратного забезпечення серверів та робочих станцій;

- працювати у середовищі графічного інтерфейсу користувача та інтерфейсу командного рядка, застосовувати основні команди роботи з системою та командні мови, розробляти сценарії для командних середовищ;

- здійснювати інсталяцію операційних систем на комп’ютери з різною апаратною конфігурацією та різними способами (зі змінних носіїв, по локальній мережі, з віддалених серверів) з урахуванням вимог безпеки та продуктивності;

- здійснювати міграцію і оновлення операційних систем діючих серверів;

- здійснювати базове післяінсталяційне налаштування параметрів операційних систем;

- налаштовувати програмне забезпечення для реалізації спеціалізованих задач: файлові служби, веб-сервер, сервер терміналів, сервер баз даних, поштовий сервер шлюз тощо;

- формулювати вимоги безпеки для комп’ютерних мереж та мережевих операційних систем, розробляти правила політики безпеки, конфігурувати брандмауери;

- виконувати основні задачі адміністрування операційних систем (керування користувачами і групами, моніторинг продуктивності, аналіз спроб несанкціонованого доступу тощо);

- аналізувати продуктивність роботи операційних систем та вживати заходів для її підвищення.

Курс вивчається у 8 семестрі і базується на курсах курсах “Комп’ютерні мережі”, “Системне програмування та операційні системи”, “Системне програмне забезпечення” та ін.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал і тест для самоконтролю.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни „ІНСТАЛЯЦІЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11