Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Озеленення населених місць *
Вступ

ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

Кафедра Екології

Автор курсу

Казімірова Людмила Павлівна
к. б. н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 522.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Зелені насадження є невід’ємною складовою населених пунктів. Вони беруть участь у формуванні архітектурного планування населених пунктів, сприяють чіткій функціональній організації міських і сільських територій, покращують санітарно-гігієнічні умови.

Створення зелених насаджень – тривалий складний процес, що пов’язаний з комплексним виконанням робіт агротехнічного та інженерно-будівельного характеру. Для проведення заходів з організації та благоустрою території, підготовки ґрунту, посадки дерев та кущів, влаштування газонів і квітників, розмноження та вирощування повноцінного посадкового матеріалу, догляду за насадженнями, формуванню декоративних груп, куртин і масивів з врахуванням їх еколого-біологічних та декоративних властивостей необхідні кваліфіковані спеціалісти. Так з’явився новий напрямок діяльності міських комунальних господарств – «озеленення населених місць», в завдання якого входило створення зелених масивів в нових мікрорайонах, догляд за існуючими міськими насадженнями, а потім і створення міських та заміських парків та лісопарків для відпочинку населення.

Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка студента з питань створення і використання зелених насаджень у населених пунктах.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом « Рекомендації студенту».

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни <«Озеленення населених місць»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11