Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Україна: історія земель та народів *
Вступ

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬ ТА НАРОДІВ

Кафедра Історії та країнознавства

Автор курсу

Григорчук Марина Миколаївна
cтарший викладач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1176.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна «Україна: історія земель та народів» присвячена вивченню історії і сучасності території, яку охоплює сучасна держава Україна.

Більшість існуючих курсів, пов’язаних з українською історією, зосереджені головним чином на історії лише українського народу як суб’єкту історії України. Інші народи лише побіжно згадуються як чинники впливу на етнічних українців. У сучасній правовій державі кожен громадянин має відчувати, що він має голос в суспільстві, що усвідомлення існування особи, відповідно з поширенням на існування предків цієї особи, як групи, є правом всіх громадян і визнається як невлучна частина багатозначної дійсності України в цілому.

Предметом вивчення є історія як українського народу так і земель, що в різні періоди населяли українці, росіяни, поляки, євреї, кримські татари, карпаторусини, німці, румуни, греки поряд з іншими, що проживають чи проживали на території України. Розглядаються і розуміються як невід’ємна частина української історії, а не просто супротивники етнічних українців у їх власній віковій боротьбі за національне виживання. .

Метою курсу є ознайомлення студентів з основами історії українських земель та народів, надання студентам системних теоретичних знань з української історії. Курс передбачає вивчення основних проблем народів різноманітного етнокультурного, етнолінгвістичного походження та різного релігійного віросповідання.

За результатами опрацювання курсу «Україна: історія земель та народів» студент має знати: зміст основних категорій і понять української історії, характер найважливіших механізмів та рушійних сил історичних процесів; способи узагальнення, аналізу, сприйняття інформації у сфері історії українських земель; знати ключові поняття і способи їх використання при вирішенні соціальних і професійних завдань; основні закономірності і тенденції у розвитку взаємовідносин українського народу та інших етносів.

вміти: аналізувати події української історії, формулювати власну аргументовану думку по всьому колу питань; адекватно інтерпретувати ключові події в історії народів, що проживали чи проживають на українських землях; збирати, переробляти і узагальнювати інформацію і застосовувати основні теоретико-методологічні підходи; орієнтуватись в основних тенденціях та проблемах розвитку України в системі міжнародних відносин; самостійно інтерпретувати інформацію щодо реальних подій в історії українських земель і народів.

Успiху у вивченнi дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11