Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційний менеджмент *
Вступ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1064.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Інформаційний менеджмент" ставить за мету є формування базових знань та придбання навичок необхідних для управління інформаційними ресурсами.

Завданням вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" є надання знань з питань:

* теоретичних та методологічних основ інформаційного менеджменту;

* основних положень інформаційного управління;

* сутності інформації як ресурсу розвитку суспільства, інформаційних ресурсів установи;

* сутності і основних принципів системного підходу до обробки і використання інформації в управлінні;

* форм і засобів переробки інформації в установах;

* інформаційних систем та сучасних інформаційних технологій в управлінні.

Вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" містить оглядові лекції по найбільш важливим розділам дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання заліку і екзамену.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни " Інформаційний менеджмент "!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11