Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи математичної логіки *
Вступ

Основи математичної логіки

Автори курсу

Міхалевський Віталій Цезарійович
кандидат фізико-математичних наук
доцент
mihalevskiivc@khnu.km.ua

Міхалевська Галина Іванівна
кандидат фізико-математичних наук
доцент
p_mihalenska@khnu.km.ua

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 529.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Основним об'єктом вивчення в даному курсі є формальні логічні мови, які складають розділ сучасної математики - математична логіка. На початку виникнення математичної логіки як дисципліни, її основним призначенням було строге обґрунтування основ математики і, зокрема, теорії множин як основи всієї математики. Але останнім часом математична логіка все активніше використовується як мова специфікацій і логічна мова для верифікації певних властивостей транзиційних систем, які являють собою графову модель реальної системи.

Основні завдання дисципліни (перелік знань та умінь, якими володітимуть студенти після опанування курсу)

В результаті вивчення курсу студент повинен

- мати загальне представлення про побудову і використання моделей для рішення інженерних проблем;

- отримати знання про основи логіки висловлень, логіки предикатів, нечіткої логіки;

- вживати спеціальну математичну символіку для вираження кількісних й якісних відносин між об'єктами;

- знати основні методи й алгоритми математичної логіки, пов'язані з моделюванням й оптимізацією систем різної природи;

- уміти будувати й аналізувати алгоритми для рішення дискретних задач;

- формально-логічні аспекти формулювання теорем і методів їхнього доказу;

- методи логічного висновку для логіки висловлень;

- формальні основи логічного програмування.

Міждисциплінарні зв'язки ( опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою)

Курс "Основи математичної логіки" вивчається у 6 семестрі і є базовим курсом у вивчені спеціалізованих дисциплін, що використовуються в практичній діяльності. Він ґрунтується на дисципліні „Дискретної математики”, яка викладається у 1 і 2 семестрах. Цей курс є основою при формуванні спеціаліста у професійному напрямку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11