Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Страхові послуги ЗЕД *
Вступ

Страхові послуги ЗЕД

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Михайловська І.М.
к.е.н.
доцент

Антонюк П.П.
асистент
магістр

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 88.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна страхові послуги ЗЕД посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця економічного напрямку.

Основними завданнями дисципліни є:

- з`ясування об`єктивної необхідності і сутності страхових послуг у ЗЕД, які надаються як юридичним, так і фізичним особам;

- засвоєння методів і вироблення навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг на міжнародному страховому ринку;

- розгляд умов надання страхових послуг у ЗЕД в таких галузях як майнове та особисте страхування, страхування відповідальності, автотранспортне страхування, морське і авіаційне страхування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії юридичним і фізичним особам в умовах світового господарства.

Вивчення дисципліни ставить наступні вимоги:

Мета: надання знань з організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб страхувальників у страхових послугах при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання: вивчення сутності страхових послуг і формування ринково-орієнто­ваного погляду студента на сучасний світовий страховий ринок.

Предмет: система відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових послуг при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Курс “Страхові послуги” формує фінансово-аналітичний підхід майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності одним із основних елементів якої є саме страховий захист інтересів суб’єктів даного виду діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11