Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Митна справа *
Вступ

Митна справа

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Тюріна Н.М.
завідувач кафедри

Карвацка Н.С.
к.е.н.
ст. викладач

Смелянська Т.П.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 89.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В сучасних умовах формування економічно взаємопов’язаного світового простору все більше значення набувають міжнародні інтеграційні процеси на регіональному рівні та на рівні виробника продукції. Промислові підприємства одержали самостійність у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вони мають дозвіл виконувати торгові, виробничі, технічні, консультаційні, посередницькі, рекламні та інші операції на світовому ринку, включаючи господарську діяльність за кордоном. Важливе місце в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю займають митні операції.

Мета: Засвоєння теоретичних основ митної справи, формування сукупності знань та набуття практичних навичок з проведення митного контролю та оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій, укладанні міжнародних договорів.

Предмет: Сукупність митно-тарифних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Змістовні модулі охоплюють 12 тем:

1. Основи функціонування митно-тарифної системи країни.

2. Еволюція митної системи в Україні.

3. Передумови та етапи інтегрування України до світової митної системи.

4. Митна політика України.

5. Органи державного регулювання митної справи. Структура митної служби України.

6. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами та особами.

7. Організація митного контролю.

8. Застосування міжнародних правил Інкотермс для здійснення митного оформлення.

9. Роль гармонізованої системи опису і кодування товарів в митній справі.

10. Порядок митного оформлення та декларування товарів та інших предметів.

11. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України товарів та інших предметів.

12. Незаконне переміщення предметів через митний кордон та боротьба з порушенням митних правил.

Даний дистанційний курс розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

“МИТНА СПРАВА”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11