Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Митні платежі *
Вступ

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Тюріна Н.М.
к.е.н.
доцент

Карвацка Н.С.
к.е.н.
ст. викладач

Смелянська Т.П.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 90.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В сучасних умовах формування економічно взаємопов’язаного світового простору все більше значення набувають міжнародні інтеграційні процеси на регіональному рівні та на рівні виробника продукції. Промислові підприємства одержали самостійність у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вони мають дозвіл виконувати торгові, виробничі, технічні, консультаційні, посередницькі, рекламні та інші операції на світовому ринку, включаючи господарську діяльність за кордоном. Важливе місце в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю займають митні операції.

Мета: Формування сукупності знань та набуття практичних навичок із застосування митних тарифів у сфері регулювання зовнішньоекономічних відносин для практичної діяльності за фахом.

Предмет: Сукупність митно-тарифних операцій у сфері зовнішньої торгівлі.

Змістовні модулі охоплюють 8 тем:

ТЕМА 1 Основні інструменти системи митного оподаткування

ТЕМА 2. Митний тариф як основа митних платежів

ТЕМА 3. Регулювання рівня митного тарифу

ТЕМА 4. Механізм нарахування та стягнення непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

ТЕМА 5. Митна вартість: сутність, особливості визначення

ТЕМА 6. Методи визначення митної вартості товарів

ТЕМА 7. Недокументарні форми розрахунків

ТЕМА 8. Документарні форми розрахунків

Дистанційний курс розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “МИТНІ ПЛАТЕЖІ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11