Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технічне забезпечення митного контролю *
Вступ

Технічне забезпечення митного контролю

Кафедра Технології машинобудування

Автор курсу

Ситнік Сергiй Вiталiйович,
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 546.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета – вивчення опанування процедурою проведення митного контролю з використанням технічних засобів. Формування умінь і навичок у використанні технічних засобів митного контролю.

Предмет – правила та механізм проведення процедури митного контролю з використання спеціалізованих технічних засобів контролю.

У практичній діяльності працівники митних органів використовують спеціальні технічні засоби, функціональне використання яких направлено на підвищення якості виконання функціональних обов’язків і прискорення проходження громадянами і товарами митного контролю. Використання технічних засобів митного контролю (ТЗМК) регламентується певними законами, знання яких наряду з навиками використання ТЗМК є вирішальною ланкою при виконанні задач покладених на працівників митниці.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

" Технічне забезпечення митного контролю"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11