Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Товарознавство *
Вступ

Товарознавство

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Карпенко Віталій Леонідович – кандидат економічних наук, старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 554.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

В умовах ринкових відносин, оптової торгівлі й стимулювання збуту товарів побутового і виробничого призначення надзвичайно необхідні знання їх характеристик й особливостей просування на ринку для спеціалістів, які займаються комерційною діяльністю.

Повсякденне споживання товарів як у побуті, так і на виробництві утворює передумови для детального вивчення їх споживчих властивостей та умов експлуатації. Споживчі товари, які слугують для задоволення зростаючих потреб конкретних людей, достатньо добре представлені в різноманітних навчальних та рекламних виданнях. А опис товарів (засобів виробництва), які призначені для виробничих потреб, приводиться у різноманітних виданнях спеціального призначення й тому вимагає професійної підготовки при їх вивченні.

Основна ціль вивчення дисципліни “Товарознавство” – на основі теорії науки товарознавства оволодіти знаннями, які необхідні для вирішення практичних задач в області комерційної діяльності на виробництві і в сфері обігу основних груп товарів виробничого і побутового призначення.

Метою навчальної дисципліни є надання знань з науково-теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції виробничо-технічного призначення, які зумовлюють її споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача.

Завданням дисципліни є вивчення класифікації, основних видів, асортименту та властивостей продукції виробничо-технічного призначення, сфер використання продукції, умов і правил пакування, маркування, зберігання та перевезення.

Предметом товарознавства є споживча вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні якісні характеристики продукції;

- властивості і види продукції;

- умови збереження продукції і сировини;

- умови транспортування продукції і сировини;

- технологічні процеси виготовлення продукції.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- класифікувати сировину і продукцію за різними ознаками;

- користуватися супровідною документацією;

- проводити вхідний контроль якості та експертизу товарів;

- визначати відповідність продукції стандартам;

- розраховувати витрати сировини на виготовлення готової продукції.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11