Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація і методика економічного аналізу *
Вступ

Організація і методика економічного аналізу

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Наконечна Г.Ф.
доцент

Магдійчук П.О.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 603.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни „Організація та методика економічного аналізу“ є важливою складовою фахової підготовки кваліфікованих економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів та інших спеціалістів економічного профілю. Завдяки знанню техніки і технології аналізу вони зможуть легко адаптуватись до змін ринкової ситуації і знаходити правильні рішення та відповіді.

Основною метою дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних знань щодо організації та методики економічного аналізу діяльності підприємств усіх форм власності та набуття навиків, необхідних у практичній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, що студент після засвоєння матеріалу повинен:

- оволодіти сучасними прийомами економічного аналізу;

- набути вмінь і навиків визначення резервів підвищення ефективності виробництва.

Предметом дисципліни є результати господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Дисципліна вивчається протягом двох семестрів. Відповідно до навчального плану в першому семестрі студенти складають залік, в другому - іспит. Крім того, в першому семестрі передбачено виконання контрольної роботи, а в другому - курсової роботи.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11