Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облікова політика підприємства *
Вступ

Облікова політика підприємства

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Хмелевська А.В.
к.е.н.
доцент

Капучак І.О.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 605.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з політики:

- державних органів щодо розвитку обліку в Україні;

- підприємства щодо вибору загальних принципів, методів і процедур, що використовуються для складання та подання фінансової звітності;

- підприємства щодо окремих об’єктів бухгалтерського обліку.

Курс “Облікова політика” дає уяву студентам про зміст облікової політики як наукової дисципліни, знайомить з організацією облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві. Даний курс охоплює загальні початкові елементи облікової і, насамперед, найважливіші напрямки організації облікового, аналітичного та контрольного процесів на підприємстві.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни - засвоєння знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.

Студент повинен знати:

* техніку обліку, контролю і аналізу;

* структуру облікового, контрольного та аналітичного процесів;

* методологію організації облікового, контрольного та аналітичного процесів, а також, роботи виконавців.

Студент повинен вміти:

* орієнтуватись у застосуванні на практиці техніки обліку, контролю та аналізу;

* складати раціональну структуру облікового, контрольного та аналітичного процесів;

* раціонально організувати роботу персоналу, зайнятого обліком, контролем та аналізом.

Студент повинен мати уявлення про: методологічні підходи в обліковій політиці, фінансову звітність, облікову інформацію і органи, що регламентують облік в Україні.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11