Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Аудит ІІ *
Вступ

Аудит ІІ

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Пухальська Г.В.
старший викладач

Ченаш В.С.
асистент

Ковтун І.Ю.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 609.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Сучасний стан розвитку економіки неможливий без залучення коштів інвесторів, кредиторів, акціонерів. Кожен учасник цього процесу потребує достовірної, неупередженої інформації про фінансовий стан суб’єкта господарювання, перспективи розвитку та фінансову сталість. Така інформація отримується шляхом проведення аудиту діяльності суб’єкта господарювання.

Мета дисципліни Аудит II полягає в тому, щоб навчити майбутніх фахівців з аудиту техніки і методики проведення аудиту за об’єктами.

Після вивчення даного курсу студенти повинні

вміти:

- скласти план та програму аудиту в розрізі об’єктів дослідження;

- уточнити або скоригувати план і програму аудиту за певним об’єктом;

- зібрати необхідну інформацію для перевірки;

- правильно застосувати прийоми аудиту;

- перевірити правильність записів у первинних документах та реєстрах обліку;

- перевірити правильність формування даних у фінансовій звітності за об’єктами аудиту;

- скласти робочі записи за результати аудиту;

- зробити рекомендації замовнику за результатами аудиту;

- узагальнити результати аудиту.

знати:

- нормативно – законодавче забезпечення аудиту в розрізі об’єктів;

- первинні документи і реєстри обліку по розділах обліку і порядок їх перевірки;

- методи збирання аудиторських доказів;

- можливі порушення;

- послідовність розрахунку суттєвості, виявлених помилок та порушень;

- зміст видів аудиторських висновків

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11