Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціальна економіка *
Вступ

Соціальна економіка

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

ПАВЛЮК
Віктор Дмитрович

кандидат військових наук
доцент

АТАМАНЮК
Руслан Федорович

доцент
ассистент

АТАМАНЮК
Еліна Анатоліївна

доцент
ассистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1189.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Навчальна дисципліна “Соціальна економіка” призначена для вивчення особливостей функціонування і розвитку економіки соціальної сфери суспільства. Вона розглядає теоретико-методологічні і практичні аспекти організації, планування, управління, фінансування і кадрового забезпечення соціальної сфери суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

розуміння особливостей розвитку соціальної сфери України на шляху переходу економіки до ринкових відносин;

вивчення сутності і особливостей формування економічного потенціалу соціальної сфери;

визначення ефективності розвитку галузей соціальної сфери;

ознайомлення з досвідом розвитку соціальної сфери економічно розвинутих країн.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури електронних текстових документів. Він поділений на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить крім лекційного матеріалу: тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення змісту навчальної дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11