Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організаційна поведінка *
Вступ

Організаційна поведінка

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1192.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Організація ефективного управління та взаємодії людей у сучасних організаціях передбачає необхідність планування та координації спільної діяльності, регулювання впливу індивідів, груп, організаційних структур на результати роботи. Саме для того щоб розвинути у студентів практичні навички ефективної взаємодії з людьми, уміння планувати та координувати спільну діяльність, у навчальні плани уведено курс “Організаційна поведінка”.

Основна мета дисципліни – вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях.

Предметом дисципліни є технологічні, управлінські та соціальні аспекти поведінки організацій.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб студенти оволоділи професійними знаннями і навичками щодо розподілу праці з урахуванням індивідуальних та групових реакцій на структурні зміни; удосконалення оточуючого середовища; розробки ефективних стратегій розвитку організації та формування політики оптимальної мобілізації людських ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

* методологічні засади формування поведінки індивідів, груп та організації в цілому;

* психологічні аспекти формування трудової поведінки індивіда;

* принципи організації процесу групової роботи;

* методологічні засади планування та впровадження організаційних змін.

По закінченні вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

* виявляти індивідуальні риси працівників, що визначають їх поведінку у виробничих ситуаціях, та здійснювати ефективне навчання поведінці;

* застосовувати різні моделі прийняття групових рішень та моделі ефективного лідерства на практиці;

* організовувати ефективні комунікації;

* діагностувати організаційний клімат та спрямовувати у потрібному напрямку організаційний розвиток.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11