Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інвестиційна політика підприємства *
Вступ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Овдій Людмила Іванівна
старший викладач

Доберчак Наталія Іванівна
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 624.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення стабільної їх рентабельності і конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою визначається обсягом і напрямками інвестиційної діяльності. У зв’язку з цим важливу роль відіграє управління інвестиціями на підприємстві.

Весь комплекс робіт щодо розробки та реалізації інвестиційної політики підприємства потребує досить глибоких знань теорії і практики прийняття інвестиційних рішень, експертизи інвестиційних проектів. В умовах переходу до ринкової економіки таких знань та навичок не вистачає багатьом практичним спеціалістам підприємств різних галузей народного господарства, оскільки умови і механізм управління інвестиціями суттєво змінилися. Економічна і політична нестабільність власних фінансових ресурсів та практично повне припинення довгострокового кредитування суттєво підвищили рівень інвестиційних ризиків і ускладнили процес розробки ефективної інвестиційної політики підприємств.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11