Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Зовнішньо-економічна діяльність підприємства *
Вступ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Диха Марія Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 627.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета курсу – формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання курсу – вивчення теоретичних положень, що характеризують зовнішньоекономічну діяльність, механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, засвоєння методичних засад міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, специфіки валютного, митного та податкового регулювання такої діяльності.

Предметом курсу є відносини суб’єктів міжнародної економіки, що виникають у процесі їх зовнішньоекономічної діяльності.

Після вивчення дисципліни студентповинен знати: сучасну термінологію міжнародного бізнесу, види зовнішньоекономічної діяльності, методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; порядок розробки та укладання міжнародних господарських контрактів; принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин; особливості оподаткування, страхування зовнішньоекономічної діяльності, її митного і валютного регулювання. Студент повинен уміти: укладати міжнародні контракти, здійснювати розрахунки за ними; планувати розміри податків за підсумками зовнішньоекономічної діяльності, вміти оптимізувати їх; розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон; здійснювати операції з валютними цінностями; страхувати зовнішньоекономічні операції; розраховувати ефективність здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід’ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно вплинути на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.

Програмою курсу передбачено вивчення видів зовнішньоекономічної діяльності, способів i методів організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародного кооперування, науково-технічного й інвестиційного співробітництва, економічного i валютно-кредитного механізму управління й державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11