Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Цінова політика підприємства *
Вступ

Цінова політика підприємства

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Думанська Катерина Сергіївна
канд.екон.наук,
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 99.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дана дисципліна заснована на сучасних підходах до вивчення процесу розробки та формування цін у сферах виробництва і торгівлі в умовах економіки України. В ній використовується світовий досвід ціноутворення на підприємствах різних сфер діяльності, представлено методи та моделі формування цін в галузях сільськогосподарської, машинобудівної промисловості, торгівлі та інших галузях, розглянуто процеси розробки стратегій ціноутворення та формування цінової політики підприємства.

Метою запропонованої дисципліни є: надання знань про ціну як важливу складову діяльності підприємства на ринку та основу функціонування його внутрішнього механізму.

Предмет вивченнязакономірності та механізм встановлення цін на товари і напрями формування цінової політики підприємства в умовах ринку.

В процесі вивчення курсу постають таки завдання:

1) засвоєння теоретичних і методологічних засад здійснення процесу ціноутворення;

2) формування практичних навичок щодо розрахунку та встановлення цін на промислові товари та товари народного споживання;

3) формування практичних вмінь розробки цінової політики та цінових стратегій на підприємстві.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність та функції ціни як економічної категорії;

- основні складові цін: їх економічні характеристики, порядок розрахунку, значення та функції в складі ціни;

- види цін та способи їх визначення;

- методи ціноутворення;

- напрями розробки цінової політики та порядок формування цінових стратегій.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- досліджувати внутрішні умови діяльності підприємства та ринку з метою встановлення цін, рівень яких дозволяв би покривати витрати та одержувати прибутки;

- розробляти ефективну цінову політику підприємства;

- створювати цінові стратегії, які здатні забезпечити ефективність діяльності підприємства в різних сегментах ринку;

- розраховувати та встановлювати ціни на товари промислових підприємств та у торговельній мережі;

- пристосовувати ціни на товари підприємства-виробника до державної політики регулювання цін.

Структура курсу.

Лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання та вправи за темами:

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс поданий у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми у вигляді гиперпосилань, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання, вправи та задачі. Перед початком вивчення курсу рекомендовано ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні курсу «Цінова політика підприємства»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11