Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетингові дослідження *
Вступ

Маркетингові дослідження

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Бойко Р.В.
канд.ек.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 100.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В умовах планової економіки основним замовником продукції підприємств виступала держава, яка визначала обсяги виробництва продукції, встановлювала ціни на неї та сама турбувалася про її збут.

Початок переходу до ринкових відносин змусив підприємства займатися всіма цими питаннями самостійно: здійснювати політику ціноутворення, збуту та розподілу, проводити дослідження ринку та вивчати смаки споживачів і виконувати ще багато інших функцій, про які за умов планової економіки вони навіть і не чули.

Всі ці, і ще багато інших функцій можна здійснювати лише на засадах маркетингу, на принципах якого зараз будують свою діяльність всі підприємства і фірми країн заходу, а також, в основному, і вітчизняні підприємства.

При цьому однією з найважливіших функцій маркетингу є проведення маркетингових досліджень – систематичного процесу постановки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово - ринкової стратегії фірми.

Загалом предмету “Маркетингові дослідження” належить одне з чільних місць у комплексі дисциплін “Маркетингового циклу”. Адже саме проведення маркетингових досліджень, використання отриманих результатів дозволяють підприємствам знайти правильні орієнтири своєї діяльності, досягти максимального рівня задоволення потреб споживачів, а звідси – вирішити власні проблеми.

В межах курсу студенти вивчають принципи, завдання, функції, методи і алгоритми збору інформації, типи маркетингових досліджень, підходи, методи та засоби, що використовуються в маркетингових дослідженнях, основні переваги та недоліки методів збирання інформації, типи помилок при опитуванні, аналізують ринок, процеси збуту продукції, вивчають поведінку споживачів, конкурентів та інших ринкових суб’єктів. В процесі вивчення даної дисципліни студенти отримують практичні навички з грамотного складання опитувальних анкет та проводять за допомогою них дослідження, вчаться правильно та грамотно визначати обсяг вибірки для проведення вибіркового дослідження.

Мета навчальної дисципліні “Маркетингові дослідження” – надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємства.

При вивченні цієї дисципліни основним є ознайомлення майбутніх спеціалістів з маркетингу із навичками проведенні маркетингових досліджень – однієї з найважливіших складників маркетингу.

Предметом маркетингових досліджень є методи іпроцеси дослвжіження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства.

Основними завданнями дисципліни “Маркетингові дослідження” є:

· Вивчення категорій,методик та алгоритмів маркетингових досліджень;

· Набуття навичок творчого пошуку резерві в удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами проведених досліджень.

Дисципліна “Маркетингові дослідження” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Маркетинговий менеджмент””, “Маркетинговий аналіз”, “Мікроекономіка”, “Стратегічний маркетинг”, “Статистика” тощо.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11