Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинг закупівель *
Вступ

Маркетинг закупівель

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Карпенко Віталій Леонідович
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 638.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Успішна ринкова діяльність будь-якого виробничого підприємства залежить від багатьох чинників: фінансового стану, кадрового потенціалу, матеріально-технічного забезпечення тощо. Чи не найголовнішим фактором успіху є спроможність підприємства забезпечити виробництво і високі темпи збуту власних товарів, які, зрозуміло, є головним джерелом прибутків підприємства. Для того, щоб товари виробника успішно продавалися на ринку, вони також повинні володіти певним набором атрибутів, які б приваблювали потенційного покупця: ціна, якість, імідж тощо. Очевидним є той факт, що найпривабливішими для споживача є такі товари, які поєднують максимальну якість з мінімальною ціною.

Забезпечити таке співвідношення ціни й якості товару підприємство може не тільки за рахунок збільшення продуктивності праці працівників й удосконалення технічної оснащеності виробництва. Важливу роль у забезпеченні якості продукції відіграє використання у виробничому процесі найякіснішої сировини, матеріалів і напівфабрикатів, постачання яких здійснюється без порушення строків і умов поставок. На рівень ціни готової продукції, окрім загальновідомих факторів, здійснюють влив транспортні тарифи, рівень запасів, розміри і частота замовлень, вхідний контроль якості і т.д., оптимізувавши вплив цих факторів підприємство зможе досягнути значної економії на витратах – саме вирішення завдань щодо оптимізації зазначених факторів є головним напрямком діяльності маркетингу у сфері закупівель.

Метою дисципліни “Маркетинг закупівель” є поглиблення знань студентів щодо особливостей, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій (підприємств).

Завдання навчальної дисципліни: розуміння суттєвості маркетингу у сфері закупівель, його особливостей; вивчення нормативного забезпечення закупівельної діяльності; засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності організацій і підприємств у сфері закупівель; уміння використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є теорія і практика застосування маркетингу у сфері закупівель.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

– сутність і завдання маркетингу у сфері закупівель;

– механізми обґрунтування рішень при вирішенні завдання “зробити або купити”;

– послідовність і методики вибору потенційних постачальників;

– сутність аналізу результатів роботи з існуючими постачальниками;

– теоретичне підґрунтя визначення оптимального розміру замовлення;

– переваги і недоліки партнерських стосунків між постачальниками і споживачами;

– види і особливості безготівкових розрахунків між постачальниками і споживачами;

– сутність, предмет та особливості укладання договорів поставки.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

– обґрунтовувати рішення щодо можливостей власного виробництва продукції або її закупівель зі сторони;

– обґрунтовувати рішення щодо вибору потенційних постачальників;

– обґрунтовувати рішення щодо можливості продовження співпраці з існуючими постачальниками;

– визначати оптимальний розмір замовлення (EOQ);

– коректувати оптимальний розмір замовлення у відповідності до особливостей впливу різних факторів на модель EOQ

– налагоджувати і підтримувати довгострокові партнерські відносини з існуючими постачальниками;

– укладати договори на постачання сировини або готової продукції.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11