Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційні системи і технології в маркетингу *
Вступ

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Кафедра Маркетингу

Автор курсу


Забурмеха Є.М.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 639.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою курсу є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з основ створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, сучасних технологічних засобів інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач.

Завдання курсу полягають у наданні студентам спеціальних знань в галузі інформаційних систем і технологій в маркетингу, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології в майбутній роботі маркетологом на різних об’єктах управління.

Предметом курсу є методологія та інструментарій розробки та використання інформаційних систем та технологій в розв'язанні маркетингових завдань .

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “Інформаційні системи і технології в маркетингу”, студент повинен

знати:

- основи побудови та фунціонування ІСМ;

- сучасні інформаційні технології розв'язання задач з управління маркетинговою діяльністю;

вміти:

- виконувати постановку та розробляти алгоритм розв'язання задачі;

- вибирати та використовувати апаратно-програмні засоби для розв'язання задач;

- створювати інформаційну базу та працювати з нею при виконанні конкретних функцій управління маркетинговм.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11