Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Практика і технологія продажів *
Вступ

Практика і технологія продажів

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук С.В.
к.е.н.
доцент

Андрушкевич З.М.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 642.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою курсу є набуття студентами практичних навичок для реалізації різних видів продажу, управління діяльністю у сфері продажів, презентації товару і укладання контрактів та практики забезпечення потреб споживачів у процесі продаж.

Завдання курсу полягають у наданні знань про:

- процес продажу та моделі поведінки споживачів;

- організацію та планування процесу продажів;

- набуття вмінь самостійно планування схем продажів товару(послуги).

- набуття практичних навичок щодо проведення переговорів продажу товарів(послуг);

- вмінні організувати та впровадити існуючі методи продажу та розробляти власні.

Предметом курсу є практична реалізація процесу продажу товару (послуги) та ефективної збутової політики на підприємстві.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “Практика і технологія продаж”, студент повинен

знати:

- принципи й особливості діяльності у сфері продажу,

- організація постачання продукції від виробника до споживача;

- різновиди торгових підприємств та їх специфіка роботи;

- позиціювання та забезпечення стимулювання продажу інтерактивними маркетинговими засобами;

- специфіка здійснення персонального продажу та практика проведення презентацій;

- процес укладання догорів та формування зворотного зв’язку з клієнтом;

- впровадження існуючих методів продажу та розробка нових принципів організації після продажного обслуговування;

вміти:

- визначити потреби споживачів;

- організувати діяльність з продажу продукції;

- розробити механізм постачання продукції від виробника до споживача;

- розробити та впровадити у діяльність заходи стимулювання збуту;

- оптимізувати торгівельний простір за принципами мерчандайзингу;

- проводити презентації по продукції;

- вести ділові переговори;

- проводити навчання для торгівельного персоналу;

- розв’язувати конфлікти, що виникають на різних етапах продажу;

- розробити мережеві системи організації продажів та партнерські програми;

- впроваджувати та аналізувати ефективність роботи Інтернет-магазинів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11