Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Планування діяльності підприємств *
Вступ

Планування дiяльностi пiдприємств

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Гончар Ольга Іванівна
кандидат екон.наук
доцент

Гонта Алла Вікторівна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 645.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Планування діяльності підприємства” є однією із основних фахових дисциплін при підготовці кваліфікованих економістів-менеджерів та призначений для вивчення студентами спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності».

Структура курсу та зміст окремих тем відображає зростання ролі планування в господарській діяльності підприємств України в умовах ринкових відносин. Недооцінка планування діяльності в умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування чи некомпетентне здійснення часто веде до великих, невиправданих економічних витрат і, в кінцевому підсумку, до банкрутства.

Головною метою викладання дисципліни “Планування діяльності підприємства” є формування у майбутніх спеціалістів глибоких теоретичних знань з питань планування діяльності підприємств невиробничої сфери в умовах ринкової економіки; забезпечення засвоєння ними основ організації планово – економічної роботи на підприємстві, виробити уміння правильно обирати методи планування та проводити планування різних сторін діяльності підприємства.

В процесі вивчення дисципліни “Планування діяльності підприємства” перед студентами ставиться завдання оволодіти знаннями основ планування, обробки інформації по обґрунтуванню майбутніх дій, визначення найкращих шляхів досягнення цілей.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “Планування діяльності підприємства” !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11