Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання *
Вступ

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Квасницька Раїса Спетанівна
к.е.н.
доцент

Семенюк Наталія Олександрівна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 102.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Вивчення курсу спирається на знання, здобуті в процесі студіювання курсів «Фінанси», «Управлінський облік», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та інших.

Мета дисципліни - вивчення теоретичних і практичних засад бюджетування, опанування механізму його впровадження враховуючи особливості різних галузей економіки.

Предметом вивчення дисципліни є механізм бюджетування в системі управління підприємством.

Завдання дисципліни:

- вивчення сутності бюджетування на підприємстві, етапів його здійснення;

- визначення місця бюджетування в системі управління підприємством та етапи його реалізації;

- розкриття нормативних засад та методів бюджетного планування;

- вивчення підходів до бюджетного організування, мотивування, контролювання та регулювання на підприємстві.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

сутність, роль, функції бюджетування як економічної категорії; сутність та етапи бюджетного планування на підприємстві; методи бюджетного планування та нормативні засади розроблення бюджетів; структурування та консолідування бюджетів підприємства; бюджетне організування; бюджетне мотивування; загальні положення щодо здійснення бюджетного контролювання та регулювання на підприємстві.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з конкретними підходами до складання певних видів бюджетів; обґрунтовувати алгоритм розробки методичних основ бюджетування; складати різні види бюджетів, а саме: бюджет продажів, бюджет виробництва, бюджет прямих витрат на матеріали, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет амортизаційних відрахувань, бюджет витрат на збут, бюджет управлінських (загальноцехових) витрат, бюджет податкових платежів, бюджет виплат по фінансовій діяльності, зведений бюджет доходів і витрат, бюджет руху грошових коштів, бюджет активів і пасивів (бюджет по балансовому листу), капітальний бюджет; здійснювати організацію фінансової роботи з виконання бюджетів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11