Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінанси страхових організацій *
Вступ

Фінанси страхових організацій

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Михайловська Iрина Михайлiвна
канд.економ.наук, доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 103.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Розвиток ринкових відносин у фінансово-кредитній сфері України спричинив появу нових для її економіки суб’єктів господарювання – страхові організації (страховиків). Вони є фінансовими установами і надають страхові послуги. Страхування характеризується певними особливостями, які суттєво позначаються на організації фінансово-господарської діяльності страховиків як специфічних фінансових установ.

Мета дисципліни ”Фінанси страхових організацій”: отримання студентами базових знань з організації фінансів страховиків з огляду на специфіку страхової діяльності.

Завдання дисципліни ” Фінанси страхових організацій ”: опанування студентами теоретичних основ сутності фінансів страховиків і особливостей їх організації; розуміння кругообігу грошових коштів страховиків, формування їхнього власного та залученого капіталу; вивчення специфіки грошових надходжень страховиків; розкриття сутності та призначення страхових резервів, порядку їхнього формування; набуття знань щодо розміщення коштів страхових резервів, формування оптимальної структури дозволених активів; вивчення сутності та порядку формування та розподілу фінансового результату страхових організацій; розуміння особливостей оподаткування страхових організацій податком на прибуток; вміння оцінювати фінансовий стан страховиків та їхню платоспроможність.

Предмет дисципліни ”Фінанси страхових організацій ”: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Вивчення основ страхової справи та практичне застосування її методів та послуг знаходиться у взаємодії з іншими дисциплінами: основи економічної теорії, фінанси підприємств, мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, страхування, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз.

Курс “ Фінанси страхових організацій ” формує фінансово-аналітичний підхід майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень, на конкретних прикладах дає можливість застосувати методичні прийоми визначення ефективності страхового захисту і може бути використаний випускниками на посадах фінансистів та бухгалтерів страхових компаній, працівників державної податкової служби, аудиторів, службовців органу державного нагляду за страховою діяльністю, інших зацікавлених підприємств та установ.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11