Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація контролю якості води, грунту та повітря *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ, ГРУНТУ ТА ПОВІТРЯ

Кафедра Екології

Автор курсу

Єфремова Ольга Олексіївна
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 652.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою вивчення курсу «Організація контролю якості води, грунту та повітря» є забезпечення отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок, в результаті опанування яких студенти повинні

знати:

* основні положення щодо контролю у галузі охорони навколишнього середовища;

* показники нормування забруднюючих речовин;

* організацію спостережень за станом та якістю навколишнього середовища;

* систему стандартів з якості повітря;

* систему стандартів з якості води;

* систему стандартів з якості ґрунту;

 вміти:

* складати перелік забруднюючих речовин атмосферного повітря, що підлягають першочерговому контролю;

* здійснювати спостереження за забрудненням поверхневих вод;

* проводити оцінку якості води водних об’єктів на основі нормативів екологічної безпеки водокористування;

* проводити санітарне обстеження земельної ділянки.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11