Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління кар`єрою персоналу *
Вступ

УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ

Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1159.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Надати майбутнім фахівцям з управління персоналом систематизованого уявлення про формування системи теоретичних і практичних знань у галузі управління кар’єрним просуванням персоналу підприємства.

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни «Управління кар’єрою персоналу» поряд з реалізацією загальних вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої професійної освіти до підготовки фахівців в області економіки праці та управління персоналом, є наступні:

- забезпечити майбутнього економіста, працівника апарату управління теоретичними знаннями в області основних напрямів і завдань з управління кар’єрним просування персоналу;

- дати уявлення про основні категорії, критерії та види кар’єри працівників на підприємстві.

Предмет дисципліни: науково-теоретичні та практичні аспекти управління кар’єрою персоналу підприємств; формування та розвиток системи кар’єрного просування працівників.

В результаті вивчення дисципліни «Управління кар’єрою персоналу» студент повинен:

знати:

- основні змістовні поняття кар’єри персоналу;

- сучасні теорії та практики управління кар’єрою персоналу;

- сучасний стан управління кар’єрою персоналу;

- особливості зарубіжного досвіду управління кар’єрою.

вміти:

- розробляти індивідуальний план кар’єрного просування персоналу підприємства;

- оцінювати професійні, ділові та особистісні якості працівників на підприємстві;

- використовувати методи мотивації для стрімкого кар’єрного розвитку персоналу.

бути здатним:

- сформувати навички практичного використання методів оцінки та мотивації кар’єрного просування працівників, розробки заходів щодо розробки системи управління кар’єрою персоналу.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

" УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ "!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11