Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи лідерства *
Вступ

ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА

Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1160.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Ознайомити майбутніх фахівців з управління персоналом із теоріями лідерства, оцінкою лідерських якостей і навиків та визначення потенційної сфери покращення на індивідуальному та організаційному рівнях.

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни «Основи лідерства» поряд з реалізацією загальних вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої професійної освіти до підготовки фахівців в області економіки праці та управління персоналом, є наступні:

- сформувати у?студентів систему знань щодо сутності лідерства в сучасних організаціях та напрямів корпоративного розвитку;

- засвоїти основні механізми реалізації лідерства в організації;

- використовувати теорії лідерства та інструменти оцінки, розуміти роль етичних норм і цінностей при формування особистих лідерських якостей;

- розвивати та застосовувати стратегії, які сприяють міжособистісним і груповим відносинам та визначають високу продуктивність і лояльність на індивідуальному та груповому рівнях;

- давати оцінку взаємодії внутрішнього середовища з підприємством з метою стимулювання ефективного лідерства і функціонування лідерства.

Предмет дисципліни: особисті якості людини.

В результаті вивчення дисципліни «Основи лідерства» студент повинен:

знати:

- природу лідерства, роль та функції менеджера та лідера в сучасній організації;

- основні стилі лідерства;

- теорії лідерства та інструменти оцінки;

- розуміти роль етичних норм і цінностей для формування особистих лідерських якостей;

- особливості вирішення конфліктів на підприємстві.

вміти:

- розвивати та застосовувати стратегії, які сприяють міжособистісним і груповим відносинам;

- володіти навиками формування лідерських якостей, методами оцінки корпоративної культури і політики підприємства;

- вміти виявляти залежність ефективності стилів лідерства від ситуації;

- пояснювати зв'язок між лідерством та організаційною культурою;

- давати оцінку взаємодії внутрішнього середовища з підприємством з метою стимулювання ефективного лідерства і функціонування лідерства.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11