Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бюджетне управління підприємством *
Вступ

Бюджетне управління підприємством

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Савченко О.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1142.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Шановні студенти!

Ви розпочинаєте вивчення цікавого практичного курсу «Бюджетне управління підприємством». На основі загальних знань щодо процесу планування, дисципліна розглядає еволюціонування системи бюджетування, сутність організаційної та фінансової структури підприємства з огляду на процес бюджетування, основні принципи облікової політики підприємства, особливості бюджетування на підприємствах, методику розробки системи бюджетів, засади успішного запровадження бюджетування, контроль та аналіз отриманих результатів.

Основна мета дисципліни «Бюджетне управління підприємством» - вивчення основ розробки бюджетів, способів їх контролю та аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- сутність фінансового планування;

- особливості бюджетування підприємств;

- принципи облікової політики підприємства,

- методологічні основи бюджетування;

- підвиди операційних та фінансових бюджетів, особливості, принципи та технологію їх побудови;

вміти:

- формувати бюджетну систему підприємства;

- забезпечувати систему ефективного фінансового управління;

- запроваджувати систему управлінського обліку як інформаційного джерела процесу бюджетування;

- проводити облік виконання бюджетів;

- здійснювати корегування бюджетів за результатами аналізу.

Даний курс складається з системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, переліку базових літературних джерел, глосарію.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні курсу!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11