Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова (Німецька) *
Вступ

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька мова)

Кафедра Ділової іноземної мови

Автори курсу

Захарчук Катерина Олександрівна
кандидат наук
доцент

Трубнікова Олена Юріївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 106.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти. В Україні якість освіти сучасного студента як майбутнього фахівця пов’язана з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що сприятиме мобільності українських студентів у Європі і має відповідати міжнародним уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця.

Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції.

Основними завданнями для отримання знань і умінь є розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення зв’язків між власною та іноземними культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, формування навичок та вмінь автономного навчання.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11