Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ділова іноземна мова (Німецька) *
Вступ

Німецька мова для ділового спілкування

Кафедра Романо-германських мов

Автор курсу

Кухар Любов Аркадіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 662.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Електронний курс призначено для осіб, які вже мають певний рівень знань з німецької мови, бажають поглибити свої знання з німецької мови і ставлять собі за мету практичне оволодіння мовою для ділового спілкування.

Вивчення мови для ділового спілкування - розвиток навичок німецькомовної усної та письмової ділової комунікації (ведення переговорів, ведення ділової переписки, оформлення ділових паперів, участь у наукових конференціях, тощо).

Завдання цього етапу: Вивчити основи ділового спілкування в усній та письмовій формах у типових ситуаціях: подорож літаком та залізницею, на митниці, знайомство та рекомендація, у готелі, телефонна розмова, ділова кореспонденція, ділова зустріч, обговорення та підписання контракту, обмін грошей, у банку.

У результаті вивчення курсу німецької мови студент повинен знати:

- граматику в тому обсязі, що передбачає даний курс і формує навички усної та письмової комунікації;

- лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою;

- спеціальну термінологічну лексику, яка може забезпечити майбутньому спеціалісту можливість отримувати і передавати інформацію;

Студент повинен вміти:

- передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою;

- вести ділову кореспонденція;

- вести розмову з діловими партнерами.

Отже, курс покликаний забезпечити формування розмовних навичок у сфері ділового професійного спілкування, а також розвиток навичок і вмінь читання, письма, перекладу.

Курс побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику німецької мови і базовий мінімум ділової термінології.

Дана дистанційна дисципліна складена у вигляді розгалуженої структури текстових документів та прикладних програм.

Курс може бути використаний у немовних вузах дистанційного навчання студентами, які мають серйозні знаннях німецької мови, на факультетах іноземних мов як курс ділової іноземної мови, а також на дистанційних курсах з окремих мов, що готують спеціалістів для роботи за кордоном, на суспільних підприємствах, фірмах та мережі Інтернет.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом рекомендації слухачу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11