Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Логістика *
Вступ

ЛОГИСТИКА

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автор курсу

Шипуліна В.О.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 110.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Проблеми найбільш раціонального використання матеріальних ресурсів завжди були у центрі уваги виробничників, а пошук шляхів скорочення витрат йшов у напрямку вдосконалення управління постачання-збутовою діяльністю, визначення оптимальних розмірів запасів, встановлення надійних взаємозв’язків із постачальниками та споживачами тощо.

Логістика - досить нова економічна дисципліна, що займається оптимізацією матеріально-інформаційних, фінансових та інших потокових процесів у будь-якій економічній сфері діяльності людини на підставі застосування логістичного підходу.

Перевага такого підходу щодо управління рухом матеріальних потоків полягає у наступному. По-перше, це дає можливість до перерозподілу пріоритетів в роботі підприємств від “валових” показників до якісних, спрямованих на найкраще обслуговування потреб споживача, де на центральне місце виходять питання ефективного управління матеріальними потоками на усьому періоді їх існування. По-друге, відбувається поступова інтеграція постачально-виробничих та виробничо-розподільчих процесів у єдину систему управління інформаційно-матеріальними потоками. По-третє, такий підхід дає змогу до застосування загальної теорії економічних компромісів як методологічного підґрунтя при розв’язанні складних задач з ефективного управління рухом матеріальних потоків.

В курсі викладається матеріал, який характеризує зміст логістичного процесу на підприємстві.

Розглядаються теоретичні основи з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу в сферах виробництва та обігу, питання сучасних проблем управління ресурсами, етапи еволюції постачання ресурсів, формування матеріально - технічного забезпечення як стратегічної функції діяльності підприємства.

Вивчаються системи і моделі управління запасами матеріально - технічних ресурсів, організація роботи з постачальниками, планування потреби підприємства в ресурсах та ін.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “ЛОГІСТИКА” ставить за мету надання студентам теоретичних знань з організації ефективного управління матеріально-інформаційними та фінансово-трудовими потоками, що передбачає доставку споживачу наперед визначеної кількості певного товару високої якості у найзручніший для замовника час, у чітко зазначене ним місце і з мінімальними витратами.

Завдання курсу: вивчення теоретичних основ з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу в сферах виробництва та обігу, методів оптимізації логістичних витрат і забезпечення прибуткової діяльності підприємства.

Предмет курсу: теорія та практика логістичної діяльності на рівні підприємства; форми і методи ефективного використання матеріально – технічних ресурсів в умовах ринку.

Дистанційний курс надає студенту можливість:

- оцінити ефективність використання ресурсів; визначити потреби в окремих видах ресурсів;

* здійснити пошук шляхів підвищення ефективності логістичної діяльності;

* розрахувати величину логістичних витрат підприємства, їх питому вагу в собівартості продукції;

* аналізувати та планувати логістичні витрати;

* створювати оптимальні логістичні ланцюжки.

Курс розділений на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання.

Перед початком вивченням тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИКА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11