Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Аналітична хімія і фізико-хімічні методи аналізу *
Вступ

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Кафедра Хімії

Автори курсу

Карван С.А.
канд.техн.наук
доцент

Хрящевський В.М.
канд.хім.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 665.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою курсу є засвоєння теоретичних і практичних основ сучасних хімічних методів аналізу речовини і його структури.

Знання з аналітичної хімії необхідні для аналізу вихідних речовин, проміжних і кінцевих продуктів на вміст основних компонентів і домішок для проведення наукових досліджень і технологічних процесів в хімічній, металургійній, електронній, фармацевтичній і інших галузях промисловості. Особливо важлива роль аналітичної хімії в рішенні екологічних проблем для оцінки рівня забрудненості довкілля і безперервного контролю за промисловими, комунально-побутовими, сільськогосподарськими викидами та розробки ефективних заходів по раціональному використанню природних ресурсів і забезпеченню сприятливої екологічної ситуації.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти оцінювати можливості і обмеження різних методів аналізу, вибрати найбільш ефективні методи для рішення конкретних практичних завдань, грамотно використовувати аналітичний посуд і вимірювальну апаратуру, точно проводити аналіз і робити наважки, вміти вірно математично обробляти результати вимірювань.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11