Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи інноваційної економіки *
Вступ

ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Бурий Сергій Антонович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 669.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

У постіндустріальному суспільстві виняткову роль відіграють інформаційно-комунікаційні та високі виробничі технології, які створюються внаслідок використання нових фізико-технічних і хіміко-біологічних принципів. На їх основі постають інноваційні технології, інноваційні системи та інноваційна організація різних сфер людської діяльності, кінцевим результатом якої є створення нової форми організації економіки - інноваційної економіки.

Створення інноваційної економіки має стати стратегічним напрямом економічної політики нашої країни в першій половині XXI ст.

Формування цілеспрямованої стратегії інноваційного розвитку економіки потребує насамперед правильного, чіткого і системного розуміння сутності феномена інноваційної економіки.

Метою вивчення дисципліни є формування системних знань, розуміння сутності Інноваційного розвитку економіки та суспільства, практичних навичок щодо спроможності їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності.

Предмет: природа та сутності економічного розвитку.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Основи інноваційної економіки" ставить за мету:

> формування знань і навичок з теоретичної та практичної підготовки студентів з питань: основні теорії та концепції інноваційного розвитку; сутність інноваційної економіки та передумови її формування; структуру національної інноваційної системи; формування інституціонального устрою інноваційної економіки; нормативно-законодавче забезпечення формування та реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів розвитку економіки; інфраструктуру інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком економіки; інноваційну політика як засіб утвердження інноваційної моделі розвитку економіки;державне регулювання та управління інноваційною діяльністю; стимулювання інноваційної діяльності; створення-інноваційного середовища; управління інноваційним розвитком регіону; міжнародні інтеграційні науково-технологічні процеси; ефективність та результативність інноваційної економіки; сутність технологічної конкурентоспроможності; технологічне прогнозування; теорії і методи технологічного прогнозування; .основи „Форсайт"; світові тренди та прогнози інноваційно-технологічного розвитку економіки;

> практичної підготовки з: аналізу результатів діяльності підприємства та розробки заходів для підвищення ефективності його діяльності в умовах інноваційної економіки; визначення функції, завдання всього спектру державних і приватних структур, щодо розвитку і підтримки всіх стадій інноваційного процесу; визначення інноваційного потенціалу економіки та розробки відповідних висновків; розробки заходів для підвищення рівня інноваційного потенціалу підприємства; визначення інноваційних пріоритетів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

" ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ "!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11