Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародна організація праці *
Вступ

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1156.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

В умовах інтенсифікації інтеграційних процесів у світовій економіці, поширення ознак економічного глобалізму на ринку праці все важливішими з точки зору забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств та вітчизняної робочої сили стають питання застосування сучасних методів організації праці, апробованих на міжнародному рівні. У зв’язку з цим необхідно детально проаналізувати досвід функціонування Міжнародної організації праці як спеціалізованої установи ООН, що пропагує політику соціального діалогу та впровадження прогресивних трудових стандартів. Така політика, у свою чергу, сприяє підвищенню продуктивності праці та якості трудового життя населення тих країн, які є членами МОП. На основі дослідження механізмів функціонування МОП можливе ознайомлення із загальною логікою формування й еволюції глобального економічного простору, що безпосередньо впливає на кон’юнктуру ринку праці кожної окремо взятої країни, конфігурацію робочих місць, розв’язання проблем безробіття тощо.

Мета дисципліни: вивчення механізму функціонування Міжнародної організації праці та оволодіння прийомами застосування передового міжнародного досвіду у сфері організації праці і управління персоналом.

Завдання дисципліни: ознайомлення з загальними передумовами створення міжнародних організацій у контексті глобалізації світової економіки; визначення переваг від членства у міжнародних організаціях; аналіз попередніх здобутків та обґрунтування майбутніх перспектив функціонування МОП.

Предметом дисципліни є сукупність політико-правових, організаційних та соціально-економічних механізмів діяльності Міжнародної організації праці у контексті поширення передового досвіду удосконалення соціально-трудових відносин та управління персоналом в умовах міжнародної інтеграції.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен уміти аналізувати стратегічні цілі, результати діяльності МОП та визначати перспективи її подальшого функціонування; пояснювати функціонування механізму ефективного ведення соціального діалогу на різних рівнях; впроваджувати міжнародні трудові стандарти у вітчизняну практику соціально-трудових відносин; відтворювати основні віхи розвитку та класифікацію міжнародних організацій, пояснювати місце в ній МОП; аналізувати зміст основних конвенцій та рекомендацій МОП.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11