Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Безпека банківської діяльності *
Вступ
РУС

БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра ФБС

Автор курсу

Безвух Сергій Володимирович
канд. економ. наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 858.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Банківська справа за своєю природою пов’язана із різноманітними загрозами, суть яких визначається характером діяльності банка і особливостями його побудови. Загрози, які зазнає банк, представляють потенційну безпеку для інтересів громадян і суспільства, можуть негативно впливати на стан банківської системи. З цієї причини держава використовує певні заходи законодавчого, контрольного та іншого характеру, покликані забезпечувати безпеку окремого банку і банківської системи загалом. Будь-яка кредитно-фінансова організація змушена постійно займатись проблемою забезпечення власної безпеки.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Безпека банківської діяльності“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “ Безпека банківської діяльності “, що є базою для засвоєння банківської справи, фінансів, інформаційних систем і технологій у фінансах.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент:

Знав: загальні поняття і основи методології і менеджменту у сфері безпеки; вимоги до процесів формування і подальшого корегування відповідної стратегії банка; основи організації діяльності служби безпеки банка, її функціональні обов’язки і повноваження; основні прикладні методи захисту інформації, майна, персоналу банка і внутрішніх загроз їх безпеки.

Вмів: користуватися знаннями і орієнтуватися в одному із напрямів діяльності фінансово-кредитної організації, покликаному забезпечити захист від різних зовнішніх та внутрішніх загроз її безпеки.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11