Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика обліку та аудиту *
Вступ

ЕТИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Білик Інна Анатоліївна
к.е.н.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 694.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Інформація обліку та аудиту використовується для прийняття управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. Незнання та недотримання бухгалтерами та аудиторами норм професійної етики призводить до викривлення інформації, а отже і допущення помилок при затвердженні тактики та стратегії підприємства.

Представники ФПБУ та АССА зазначають, що професійна етика є основою професій бухгалтера та аудитора. Членство у таких організаціях є підтвердженням професійного рівня та неможливе без знання та дотримання норм професійної етики.

Метою запропонованого вам дистанційного курсу „Етика обліку та аудиту” є вивчення норм етичної поведінки професійних бухгалтерів та аудиторів.

Завдання даного курсу заключається у тому щоб студент знав норми професійної етики бухгалтерів та аудиторів та вмів використовувати набуті знання на практиці.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11