Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи наукових досліджень *
Вступ

Основи наукових досліджень

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Решміділова С.Л.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 704.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою викладання дисципліни є розвинути у студентів творчі здібності, абстрактне та аналітичне мислення, інтерес до дослідницької діяльності, сформувати науковий і новаторський підхід до розв’язання сучасних проблем управління персоналу та економіки праці на основі засвоєння методології та методів проведення наукових досліджень.

Предметом курсу є методологія наукових досліджень і методика дослідження конкретних проблем управління персоналу та економіки праці на основі загальнонаукових і емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати економічні і соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та розвитку.

Основним завданням курсу є:

- засвоєння студентами теорії наукових досліджень;

- прищеплення навичок наукового пошуку, вміння накопичувати та обробляти економічну інформацію;

- оволодіння основними методами наукового дослідження та набуття практичних навичок застосування основних прийомів досліджень у процесі підготовки консультаційних проектів та написанні наукових робіт;

- засвоєння правил та вимог оформлення результатів наукових досліджень.

В результаті вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" студент повинен: знати:

- теорію науково-дослідницького процесу;

- методологію та методи наукових досліджень і розробок;

- систему інформаційного забезпечення проведення наукових досліджень;

- підходи планування та організації наукових досліджень;

- вимоги стандартів до оформлення результатів наукових досліджень;

- методичні підходи розрахунку ефекту та ефективності наукових досліджень;

- механізми впровадження в практичну діяльність результатів досліджень і розробок.

вміти:

- формувати програму і план наукових досліджень в межах дослідницьких програм та проектів;

- застосовувати принципи та методи організації досліджень та прийомів роботи з інформаційними джерелами;

- здійснювати узагальнення результатів наукових досліджень;

- використовувати положення стандартів щодо оформлення результатів наукових досліджень;

- проводити оцінку економічного і соціального ефекту від впровадження результатів досліджень.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11