Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент освітньої діяльності *
Вступ

Менеджмент освітньої діяльності

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Декалюк Олена Віталіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 705.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Ефективне функціонування будь-якої освітньої системи залежить від управління нею. Особливої актуальності проблеми удосконалення управління освітніми організаціями набули в останній час у зв’язку із суттєвими змінами в суспільно-економічному житті та в соціальній сфері суспільства. Освітній менеджмент ми розглядаємо як специфічний вид і мистецтво управлінської діяльності, що включає в себе комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління освітніми системами різних типів і видів, спрямованих на їхнє становлення, ефективне функціонування і розвиток. Освітній менеджмент є складовою частиною соціального менеджменту, а також самостійною галуззю наукового знання, поява якої зумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління освітніми організаціями.

Метою даного курсу є формування уміння практичного управління процесом здобуття знань та набуття освіти у закладах та установах освіти, формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організацій, аналізувати складні процеси і явища, що відбуваються в організаціях, приймати адекватні управлінські рішення.

Завдання дисципліни «Менеджмент освітньої діяльності»: сформувати у студента поняття про освіту в Україні як цілісну систему; показати ієрархію основних рівнів управління освітою, визначити їх основні характерні ознаки; ознайомити з основними положеннями директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою; дати поняття щодо основних типів навчальних закладів (середніх загальноосвітніх, вищих); показати особливості управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні; ознайомити студента з основними принципами, методами та функціями менеджменту в освітній організації; визначити разом зі студентами основні напрями поліпшення управління освітою.

Предметом курсу є сукупність принципів, технології та методів управління освітніми системами з метою підвищення ефективності їхньої діяльності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, поточні завдання та вправи, контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивчені дисципліни „Менеджмент освітньої діяльності”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11