Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іміджеологія *
Вступ

ІМІДЖЕОЛОГІЯ

Кафедра Практичної психології та педагогіки

Автор курсу

Хворостовська Н.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 706.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Опора на власний імідж потрібна сьогодні в кожній професії. Проблемою іміджу й технологій його реалізації займається науково-прикладна галузь людинознавства – іміджеологія. Безумовна затребуваність іміджеології пояснюється тим, що вона є важливою складовою вихованості сучасної особистості і необхідним компонентом професійної компетентності фахівців найрізноманітніших профілів. Адже життєві успіхи людини міцно пов’язані з ефектом її особистої чарівності, завдяки якому вона знаходить підтримку й визнання оточуючих.

Іміджеологія – система різноманітних знань і вмінь. Її інформаційний банк становлять дані психології, етики, педагогіки, соціології, риторики, театральної режисури й акторської майстерності, косметології, дизайну одягу і т.д. Однак найголовнішим є те, що іміджеологія є теоретико-прикладною основою проектування й використання технології особистої чарівності, що сприяє визнанню її самостійною науково-технологічною дисципліною сучасного людинознавства.

Іміджеологія – це наука й мистецтво подобатися людям. Призначення іміджеології – науково обґрунтувати як створювати привабливий імідж, як вишуковувати моделі гідної поведінки, адекватні життєвим ситуаціям Мета іміджеології як науки про технологію особистої чарівності і навчального предмета – озброїти студентів імідж-знаннями й надати допомогу в оволодінні й умілому використанні їх при вибудовуванні міжособистісних і ділових відносин. Об’єкт іміджеології – весь простір соціального спілкування особистості й ділових (суспільних) структур. Предмет іміджеології – імідж як віртуальна (проектована) або реальна конструкція, що складається із різноманітних засобів вираження людської гідності.

Після вивчення курсу «Іміджеологія» студенти повинні знати: визначення і сутність поняття «імідж», складові іміджу (культура і техніка мовлення; культура зовнішнього вигляду: одяг, зачіска, макіяж; хода, постава, міміка і пантоміміка, жести), науково обґрунтовані прийоми створення позитивного іміджу, способи їх застосування в конкретних умовах професійної діяльності.

Після вивчення курсу «Іміджеологія» студенти повинні вміти: володіти прийомами створення позитивного іміджу і способами їх застосування в конкретних умовах професійної діяльності.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Іміджеологія»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11