Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія менеджменту *
Вступ

ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Назарчук Тетяна Валеріївна
канд. екон. наук
доцент

Бабій Ірина Віталіївна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 712.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Будь-яка наука базується на використанні історичного досвіду. Вивчення уроків історії дозволяє уникнути протиріч і помилок, які зустрічаються на ранніх етапах розвитку науки. Наука управління в цьому аспекті мало відрізняється від інших наук. Як і будь-яка наука, вона цікавиться минулим, сьогоденням та майбутнім. Аналіз минулого дозволяє краще зрозуміти теперішнє, щоб спрогнозувати майбутній розвиток. Знання і розуміння минулого сприяє кращому розумінню сучасного стану науки, а також появі і формуванню нових ідей.

Вивчення дисципліни «Історія менеджменту» є складовою професійно-орієнтованої підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування.

Предметом дослідження курсу виступають процеси еволюції менеджменту як практичної діяльності та як науки.

Мета вивчення дисципліни „Історія менеджменту” – розмежування етапів розвитку менеджменту як практичної діяльності та як самостійної науки.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Історія менеджменту” є:

- дослідження еволюції управління як практичної діяльності зі стародавніх часів до тепер;
- вивчення умов виокремлення менеджменту як самостійного виду діяльності;
- аналіз факторів, що зумовили становлення науки менеджменту;
- вивчення праць основоположників науки управління;
- аналіз взаємозв’язку теорії і практики управління;
- висвітлення еволюції шкіл менеджменту;
- дослідження етапів становлення всезагальної організаційної науки;
- розкриття особливостей застосування загальної теорії систем в управлінській науці;
- вивчення національно-історичних особливостей і моделей менеджменту.

Дистанційний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить теоретичний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися із розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11