Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика бізнесу *
Вступ

Етика бізнесу

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автори курсу

Карвацка Н.С.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 713.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Головною метою курсу є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, ознайомлення із сучасними вимогами бізнес-етикету, ділового одягу, розвитку культури ділового спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей студентів, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в управлінській діяльності.

Вивчаючи курс «Етика бізнесу», студенти повинні  набути знання:

- сутності етики, культури, норм поведінки;

- організації взаємодії ділових партнерів;

- сучасних вимог бізнес етикету;

- форм ділового спілкування;

- норм, правил ділового листування;

- колективного обговорення ділових проблем;

-безконфліктного спілкування.

Освоєння курсу «Етика бізнесу» передбачає оволодіння студентами навичок та вмінь:

- застосування правил поведінки ділової людини;

- ефективного використання невербальних засобів спілкування;

- організовувати і проводити співбесіду;

- уміння користуватися правилами ділового етикету;

- уміння задавати питання та приймати участь у колективному обговоренні ділових проблем;

- поєднувати теоретичні та практичні аспекти отриманих знань з ділового спілкування;

- уміння ліквідовувати та попереджувати конфліктні ситуації в організації.

Бажаю успіху у вивченні дисципліни «Етика бізнесу»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11