Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Кроскультурний менеджмент *
Вступ

Кроскультурний менеджмент

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Косіюк О.М.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 714.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Глобальна економіка стала реальністю у ХХІ ст. і набуває все більшої ваги і впливу. Процес глобалізації є об’єктивною реальністю, що не залежить від волі окремих людей, урядів і країн.

Глобалізація і інформатизація економіки змушують по-новому дивитися фактори розвитку людства. Глобалізація посилює національне і культурне різноманіття у сучасному світі, що стає основою існування різних національних моделей менеджменту. Врахування культурно-інституційональних відмінностей у менеджменті дозволяє досягти успіху у глобальній конкуренції, в яку залучені фірми, країни, культури і цивілізації. Таким чином, загальні тенденції глобалізації економіки і розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, підвищення ролі факторів культури у забезпечені конкурентоспроможності країн і фірм сприяє актуалізації кроскультурного аналізу національних моделей менеджменту.

Предметом вивчення дисципліни "Кроскультурний менеджмент" є загальні закономірності та особливості формування, функціонування і розвитку управлінських відносин у мультинаціональному середовищі. Велика увага приділяється національним і культурним особливостям, що впливають на поведінку людей, способам прийняття рішень у мультинаціональному середовищі.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення управлінської діяльності в умовах глобалізації і культурного розмаїття.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із таких питань:

- особливості основних бізнес-культур світу,

- основні характеристики національних культур менеджменту,

- роль і вплив національних культур на моделі менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:

- класифікувати міжкультурні параметри,

- класифікувати бізнес-культури,

- порівнювати моделі менеджменту в різних регіонах світу,

- використовувати міжкультурні особливості управління при прийнятті оптимальних управлінських рішень,

- виявляти причини кроскультурних конфліктів і ліквідовувати їх наслідки,

- мати навички в ефективних кроскультурних комунікаціях,

- бути міжкультурно компетентним.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11